Samfund

Se hvordan Esbjerg Kommunes administrationsudgifter har udviklet sig siden 2013

En tredjedel af landets kommuner haft faldende administrationsudgifter på i alt 966 millioner fra 2013 til 2021.

Man hører igen og igen fra politikerne på Christiansborg, at bureaukratiet i kommunerne vokser og vokser. Men tal fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed, viser at 32 kommuner tilsammen har sparet 966 millioner kroner på administration og ledelse, når man korrigerer for udviklingen i folketallet.

Det skriver NB-Økonomi.

Bureaukratiet i kommunerne er for alvor kommet på dagsordenen i valgkampen efter Regeringens udspil “Danmark kan mere III”, hvor det blev lagt frem, at kommunernes administrationsudgifter er steget med 2,5 milliarder kroner fra 2013 til 2021.

Blå blok holder sig heller ikke tilbage med løfter om, at komme det kommunale bureaukrati til livs, og dermed tyder alt på, at det bliver et stort tema frem til valget den 1. november.

Men når man korrigerer for udviklingen i folketallet, er kommunernes administrationsudgifter blot steget med 800 millioner kroner siden 2013. 66 kommuner har siden dengang haft en stigning i administrationsudgifterne på til sammen næsten 1,76 milliarder kroner, mens 32 kommuner i perioden har haft faldende udgifter til ledelse og administration på til sammen 966 millioner kroner.

I Esbjerg Kommune har administrationsudgifterne i perioden 2013 – 2021 ændret sig med -238 kroner pr. indbygger.

På kortet herunder ses, hvordan udgifterne til ledelse og administration har udviklet sig i hver kommune, når man korrigerer for udviklingen i folketallet.

Kommentarer