Erhverv

DI: Flot placering til Esbjerg for erhvervsvenlighed og grøn omstilling

Esbjerg Kommune tager med en plads som nummer 18 et hop op fra sidste års placering som nummer 24 i DI’s analyse af kommunernes erhvervsvenlighed. Dermed er Esbjerg fortsat klart bedre end de andre store kommuner i landet. Det fremgår af årets udgave af Lokal Erhvervsvenlighed, som er Dansk Industris undersøgelse blandt 7770 danske virksomheder. 

– Især er virksomhederne fortsat meget tilfredse med ”infrastruktur og transport”, som er en af de 10 kategorier vi måler på i årets erhvervsvenlighedsanalyse. Tilfredsheden gælder både det kommunale vejnet og muligheden for, at medarbejderne kan bruge den kollektive transport for at komme på arbejde. Faktisk er virksomhederne så tilfredse, at Esbjerg Kommune opnår en 3. plads på landsplan i denne kategori. Virksomhederne er også godt tilfredse med kommunens indsats for at stille egnede erhvervsgrunde til rådighed for virksomhederne, ligesom det opleves, at kommunen har en god forståelse for at undgå, at private boliger og virksomheder kommer for tæt på hinanden til gene for begge parter, siger formand for DI Sydvestjylland Jesper Toft Mathiasen, Claus Sørensen A/S.

I år er ”Grøn udvikling” med som ny kategori i undersøgelsen, og her scorer Esbjerg også højt med en flot 10. plads. Her er det især kommunens initiativer, der bidrager til en bæredygtig omstilling i virksomhederne og kommunens grønne indkøb og udbud, der er blevet noteret og sat pris på blandt virksomhederne i kommunen. Men også genanvendelse af affald og øvrige indsatser for at nedbringe CO2-udledningen bliver honoreret i årets undersøgelse.

– Den grønne omstilling er en bunden opgave for alle, så derfor har vi i årets undersøgelse valgt at fokusere på kommunernes indsats for at fremme en grøn og bæredygtig omstilling. Vigtigheden af grøn omstilling er også blevet registreret af virksomhederne i Esbjerg, og faktisk peger virksomhederne på, at netop ”grøn udvikling” skal være i top-3 af de højst prioriterede temaer i kommunens indsats de kommende år, hvilket er i modsætning til mange andre kommuner, hvor den grønne udvikling ikke er så højt prioriteret, siger Jesper Toft Mathiasen. 

Ikke overraskende peger virksomhederne også på adgangen til kvalificerede medarbejdere og uddannelse som de vigtigste temaer for Esbjerg Kommunes indsats i de kommende år.

– Vi oplever helt klart, at virksomhederne har stort fokus på, hvor fremtidens kvalificerede medarbejdere skal komme fra. Derfor er vi også meget positive over for det store fokus, temaet har fået de seneste år i kommunen, og nu ser vi frem til, at der for alvor bliver sat handling bag ordene. Netop på folkeskoleområdet lægges fundamentet for et godt uddannelsesforløb – meget gerne i et endnu bedre samspil med erhvervslivet i kommunen, siger Jesper Toft Mathiasen. 

FAKTA OM LOKAL ERHVERVSVENLIGHED 2021

  • DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2021, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 12. år i træk, DI laver en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.
  • Årets undersøgelse adskiller sig fra de tidligere undersøgelser. Efter sammenlægningen af Dansk Industri og Dansk Byggeri er der blevet udarbejdet en helt ny undersøgelse med udgangspunkt i de to organisationers tidligere undersøgelser.
  • 7770 virksomheder indenfor DI’s brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service har svaret på undersøgelsen.
  • Undersøgelsen er sammensat af tre typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomheder, et spørgeskema til kommunaldirektører og statistik.
  • Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.
  • 93 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner.

Kommentarer