Magaxin

Bliv klogere på byg i skel og andre mulige nabostridigheder

Artiklen er sponsoreret.

Et godt naboskab er guld værd, og det gælder især, hvis du bor i villa. Kender du de personer, der bor umiddelbart i nærheden af dig, er det nemmere at bede om hjælp. Undersøgelser viser også, at der opstår færre problemer med for eksempel støj, snerydning af fortov og affald, når man er på fornavn med dem, det vil gå udover. Hvad kan du gøre, for at holde din nabo glad? Og hvad skal du for alt i verden undgå?

Respekter grænser

I parcelhuskvarterer opstår mange nabostridigheder som følge af manglende respekt for modpartens matrikel. Det kan tage form af naboens store træer, hvis grene rækker ind over din hæk og ind i din have. Som udgangspunkt må du ikke fjerne disse grene selv, men er du gode venner med naboen, kan I sammen finde en løsning.

Værre er det, hvis det drejer sig om et bygningsværk, der invaderer modpartens matrikel. Har du planer om at anlægge for eksempel et anneks eller større skur, så bliv klogere på byg i skel inden du går i gang. Tag eventuelt en landinspektør med på råd, så du holder dig inden for lovens rammer.

Når man taler grænser, kan disse også være metaforiske, og dække over eksempelvis at genere naboen med støj og røg. En hæk beskytter ikke mod larm, undlad derfor at spille høj musik for åbne vinduer. Skal du holde stor fest er det almindelig høflighed at orientere dem, der bor nærmest. Giv gerne et forventet sluttidspunkt. Information resulterer ofte i forståelse og accept.

Hjælp hinanden

Naboerne er gode at alliere sig med i kampen mod kriminalitet i kvarteret. Tilbyd for eksempel at holde øje med huset, når naboen er på ferie. Det kan også omfatte, at du tømmer deres postkasse og vander planterne indendørs eller i drivhuset. Og husk at hilse når I ses!

Kommentarer